FixitFabbe

 YRKESKARL SKÖTER ARBETET FÖR ER! 

FIXITFABBE ÄR ETT FÖRETAG I SIBBO SOM FUNGERAR FRÅN ÖSTRA NYLAND TILL RASEBORG.
NI SKALL INTE BEHÖVA GRUBBLA OCH SLÖSA DYRBAR TID UTAN EN YRKESKARL SKÖTER JOBBET FÖR ER SÅ ATT NI KAN KONCENTRERA ER PÅ ANDRA SAKER,
OBEROENDE OM DET ÄR FASTIGHETEN/GÅRDEN SOM SKALL FIXAS ELLER ERT FORDON SOM BEHÖVER REPARATION, FIXITFABBE SKÖTER DET.
ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSÄKRINGAR FINNS OCH ARBETEN SKÖTER VI PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT. SÄKERHETEN OCH KVALITÉN PRUTAR VI INTE PÅ.

© Copyright 2019 FixitFabbe - All Rights Reserved.