FixitFabbe

 YRKESKARL SKÖTER ARBETET FÖR ER! 

Ända sedan jag var liten har jag arbetat i skogen, på gården och i garaget.
År 2017 var det dags för mig, Fabian Brunberg, att ta tjuren vid hornen och förverkliga en dröm, att kunna livnära sig på att hjälpa andra.
Ja har arbetat vid oliko byggfirmor, 6 år i långtradaren och 10 år som dörrvakt, men har aldrig trivts lika bra som nu!

Mycket tack vare en fin och växande kundkrets som sträcker sig från Lovisa till Hangö.

"ARBETET SKÖTS PÅ BÄSTA MÖJLIGA SÄTT! SÄKERHETEN OCH KVALITÉN PRUTAR VI INTE PÅ."

Fabian Brunberg

FixitFabbe - Handyman!

Behöver ni remont hjälp?

FixitFabbe tar hand om det!

© Copyright 2019 FixitFabbe - All Rights Reserved.